Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:

 

Velkommen til Extend - art of dance - nettpåmelding. 

Personen som foretar nettpåmeldingen må være over 18 år. Elever under 18 år skal ikke registrere egen brukerprofil. Dette skal foreldre/foresatte til elever under 18 år gjøre. Eleven opprettes i profilen til forelderen/foresatte.

Misbruk kan føre til utestengelse. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen og tilhørende faktura. 

E-posten du registrerer må være til en mail du sjekker ofte. Ordrebekreftelse sendes umiddelbart etter påmelding. Faktura kommer senere. 

 

 

Alminnelige betingelser for Extend - art of dance AS

 

Påmelding
Påmelding til kurs skjer til Extend - art of dance AS («Extend») via nettsiden login.extend.as.

Elever under 18 år skal ikke melde seg på selv eller opprette brukerprofil. Dette skal kun gjøres av foreldre/foresatte, som lager en personlig profil og deretter legger til sitt barn/eleven under sin profil i systemet og melder eleven på kurs. Man oppretter én profil pr. familie. Misbruk vil kunne resultere i utestengelse. Foreldre/foresatte til elever under 18 år og elever over 18 år er selv ansvarlige for at kontaktinformasjon i elevportalen til enhver tid er korrekt.

 

Direkte etter påmeldingen er foretatt vil forelderen/den foresatte motta en ordrebekreftelse på e-postadressen som er brukt til å registrere profilen. Her fremgår det hvilke kurs eleven er påmeldt, tidspunkt, dag, samlet pris, rabatt mv. (dette er ikke fakturaen).

 

Påmelding er bindende. Det vil bli krevet full kursavgift ved påmelding.

 

Innbetalt kursavgift refunderes ikke. Ved sykdom utover 4 uker vil det utstedes en tilgodelapp avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege. Tilgodelappen kan benyttes påfølgende semester.

 

Prøvetime
Påmelding for pøvetimer åpnes i uke 2 på de kursene det er ledig plass på (uken før oppstart). 

Betaling
Priser oppdateres hvert semester og fremgår av prisinformasjon på extend.as.

 

Faktura for dansekurs vil bli sendt ut en uke før oppstart og må være betalt før første time. Faktura sendes ut på e-post til den som har meldt på eleven og betales med KID-nummer. Betaling kan ikke gjennnomføres med kontanter.

 

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Hvis faktura ikke er betalt ved kursstart sendes inkassovarsel med 14 dagers betalingsfrist. Dersom vi ikke mottar betaling for eleven innen fristen på 14 dager vil vi dessverre måtte utestenge eleven fra å delta i undervisningen. Ta kontakt med oss dersom det er behov for betalingsutsettelse/delbetaling.

 

Timeplan, endringer og avlysing
Semesteret varer i utgangspunktet 13 uker, om ikke annet er oppført, og følger offentlige ferier og fridager.

 

Ved færre enn 10 påmeldte til et kurs, kan kurset avlyses eller det kan forekomme justeringer i forhold til aldersinndeling eller lignende. Ved sykdom hos instruktør vil timer kunne avlyses. Dersom hele kurs må avlyses i tilfeller som nevnt refunderes kursavgiften.

 

I perioder med forestillinger vil timer kunne avlyses pga. fellestreninger, sceneprøver, rigging av scene o.l. Slike tilfeller kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

 

Ved eventuell avlysning vil det sendes ut e-post eller SMS til e-postadresse / telefonnummer som er registrert i elevportalen.

 

Ansvar
Eleven deltar på eget ansvar. Extend har alminnelig ansvarsforsikring som dekker skader som vi eventuelt kan holdes ansvarlig for. Extend har ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av elevens egen uaktsomhet under undervisning eller forestilling.

 

Eleven oppbevarer klær, verdisaker mv. på eget ansvar. Extend har oppbevaringsskap som kan låses med hengelås. Hengelås kan lånes i resepsjonen mot depositum på kr. 20,-. Glemte klær, sko mv. blir oppbevart på Extend i minst 2 uker før de gis til veldedig formål.

 

Bilder og video av elevene
Extend forbeholder seg retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av oss. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser og på vår hjemmeside. Bilder og video hvor enkeltpersoner er hovedmotivet vil ikke bli publisert uten godkjenning fra eleven eller foresatt (om den avbildede er under 18 år).

 

Om du ikke tillater at Extend tar bilder av ditt barn til bruk i forbindelse med Extend sin profilering e.l. skal dette opplyses særskilt ved påmelding.

 

Koreografi – opphavsrett
Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografi innstudert ved Extend – art of dance AS uten samtykke.

 

Informasjon
Alle elever / foresatte vil automatisk få tilsendt informasjon, nyheter og tilbud fra Extend – art of dance AS på e-post eller SMS.

 

Force majeure
Er Extend forhindret fra å levere en ytelse som følge av arbeidskonflikt, brann, krig, naturkatastrofer eller andre hindringer utenfor egen kontroll suspenderes alle Extends forpliktelser betingelsesløst så lenge hindringen varer og Extend er for øvrig uten ansvar.

Særlige bestemmelser ifm. Covid-19

 

Alle elever ved Extend plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer som oppstilles av hensyn til smittevern og i forbindelse med myndighetenes anbefalinger og pålegg.

Dersom Extend ikke kan ha ordinær drift som følge av pålegg fra myndighetene, herunder av hensyn til smittevern osv., vil Extend så langt det er mulig kompensere dette ved digital undervisning i form av strømming av timer via Facebook, Youtube e.l., samt kompensasjonstimer så snart dette er mulig.

Dersom antall elever i kurs/klasser må reduseres, vil avlysning gjennomføres for de sist påmeldte.

Extend forbeholder seg retten til å vurdere omfanget av kompenserende tiltak. Dersom kompenserende tiltak ikke er mulig vil kursavgift ble refundert forholdsmessig.

 

*********

*********
10.07.2022

Lukk